Zicht op Peperbus Suikerberg Copyright © 2013 - 2019, Gerard Homma Schellerdijk met zicht op Hattem Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde engelsewek 2017 Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde

Peperbustocht 2019

Over de route is veel te vertellen

Natuurlijk starten we vanuit ons Wandelhonk de Veemarkt over naar de plek waar ooit, en deels nog steeds, de Willemsvaart Zwolle met de IJssel verbond.
Bij de eerste plitsing gaan alle afstanden behalve de 5 km (helaas),het
Horreus de Haaspad op dat ons door, het Spoolderbos en Het Engelse Werk, voert. We gaan naar de Schellerdijk waar we van IJssellandschap kunnen genieten.

Toeval wil dat in de Wijkkrant Wijkenverening Zwolle-Zuid, editie februari 2019 een artikel, op pagina 12, over dit mooie gebied, Schelle Oldeneel, is geplaats. logo wijkenverenigingzwollezuidNiet alleen over deze plek maar ook verder op ziet u de link met een klik op het logo van de wijkenvereniging weer verschijnen.

De eerste rust komt in de Schellerhoeve waar de vrijwilligers de wandelaars een warm hart toedragen. Na de rust gaan de 10 met de 15 - en de 20 met de 30 km hun eigen weg vervolgen. Het verhaal volgt de 30km.

Foto's van 2019

Zaterdag 16 februari 2019

Ook andere wandelaars maakten foto's,
Zoals Mari Mari Smits Avatar
Wandelvereniging Wipstrikkwartierlogo
en de super mooie site van Francis en Berend Pol

Zondag 17 februari 2019
2wildPatrick Veenhuis van 2 wild :) stuurde deze link met mooie foto's.

Windesheim

De 20 en 30 km zoeken de dijk, het Beekmanpad, weer op waar op het eind de 20 en 30 km plitsen. De wandeling voert, waar mogelijk, over de dijk en het Landgoed naar Windesheim waar we, in het Dorpshuis "De Molenkamp", de tweede rust genieten.

We lopen langs het hoge, karakteristieke kerkgebouw in Windesheim. Oorspronkelijk maakte de kerk deel uit van de congregatie van Windesheim, dat in de late 14e eeuw het centrum van de Moderne Devotie was. Kerk Windesheim Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde Geert Grote en Thomas à Kempis zijn bekende namen uit die tijd, zij gaven leiding aan de Moderne Devotie en aan hun Broeders en Zusters van het GemeeneLeven. In de Tachtigjarige Oorlog werd het kloostercomplex in Windesheim ontmanteld. Het deel dat nu kerk is, bleef behouden en bepaalt het dorpsgezicht van Windesheim. Dat de kerk er nog staat, is dus niet zo vanzelfsprekend.
Dat gold al in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en dat geldt nu nog.
Adriaan Mostert en Dick Sluiter, Stichting Vrienden van de kerk van Windesheim

Adriaan Mostert en Dick Sluiter, ontfermen zich met de Stichting Vrienden van de kerk van Windesheim over het onderhoud van het horizonbepalende gebouw waar je vanuit de bovenzaal van de kerk heb je dan ook een fraai uitzicht, over de omliggende landerijen, waaronder landgoed Windesheim, hebt. Nu zijn het onderhoud en de verwarming van het gebouw zaken die de kerkgemeente op hoge kosten jagen. Twee mannen die daar alles van weten zijn Adriaan Mostert en Dick Sluiter. Ze zijn lid van de Jeruzalemkerkgemeente in Zwolle, maar zijn natuurlijk regelmatig in Windesheim te vinden. Adriaan woont in een historisch pand in Schelle en Dick is als bouwkundige bij Vitens verantwoordelijk voor het onderhoud van watertorens en andere monumentale gebouwen. Adriaan: ,,Als kerken en andere historische gebouwen verpauperen, gaat ons dat aan het hart.” In 2015 is de Stichting Vrienden van de kerk van Windesheim opgericht, waar Adriaan voorzitter en Dick secretaris van is. Samen met andere bestuursleden uit Windesheim en omgeving zetten zij zich in voor het behoud van de kerk, de kosterswoning en de pastorie van Windesheim. Adriaan: ,,De Hervormde Gemeente van Windesheim heeft de kerk gelukkig nog gewoon in gebruik. Er woont een eigen dominee in de pastorie, een koster in de kosterswoning en elke zondag worden er twee diensten gehouden. Uiteraard betalen de leden van de kerk een kerkelijke bijdrage, ook voor hun gebouw.” Windesheimers en eenieder met een warm hart voor oude kerken kunnen vriend van de Stichting worden en zo met hun donatie bijdragen aan het behoud van de gebouwen. Dick: ,,Het onderhoud van zo’n kerk is een omvangrijke klus. Wij delen dat op in kleinere projecten, waarvoor we ook subsidie aanvragen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De kerk is Rijksmonument, de kosterswoning en de pastorie zijn gemeentelijke monumenten.” In november werd er in de kerk de eerste Windesheimer Kloostermarkt gehouden. Adriaan: ,,Dergelijke activiteiten willen we vaker organiseren. Dat trekt mensen van binnen en buiten Windesheim en brengt zo de kerk weer onder de aandacht.” Dick vult aan: ,,Het is echt een prachtige locatie voor een receptie, een vergadering, een concert of lezing. Alle moderne faciliteiten zijn aanwezig, net als een grote parkeerplaats. Samen met vrijwilligers en in overleg met de koster, mevrouw Verweij, is er van alles mogelijk. Wij krijgen energie van ons werk voor de kerk van Windesheim.” Wat betreft de Vrienden van de Kerk blijft het gebouw de komende eeuwen het gezicht op Windesheim bepalen. Vriend worden? Meld u aan via vriendenkerkwindesheim.nl

Vanaf Windesheim gaan we via het Soestweteringpad (Wijhe), de Gravenweg en de Aalvangerweg naar.....het

Zandhovebos

Zandhove en het Zandhove bos, zijn voor mij en vele andere een belangrijke factor in ons doen en laten. Persoonlijk heb ik er een website pagina over gemaakt. En ook is er een facebook pagina over. In het restaurant van Verpleeghuis Zandhove de wandelaars van de 20 en 30 km rust.

Landgoed Zandhove

De vijver op het landgoed Zandhove vormt het middelpunt van het vanaf 1905 in Engelse landschapsstijl aangelegde deel van het park. Deze stijl, die in het midden van de 19e eeuw in zwang raakt, kenmerkt zich door bochtige paden en bosranden, waterpartijenFoto Haiko van Helsdingen en hoogteverschillen. Na de bocht naar links staat een sequoia, oftewel een mammoetboom. In Californië kunnen deze een hoogtevan 90 meter en een doorsnede van ruim 7 meter bereiken. Vlak daarbij bevindt zich het Pinetum. Dit is een verzameling naaldbomen, bijeengebracht vanuit verschillende werelddelen. Midden 19e eeuw was het mode om op een landgoed zo’n Pinetum aan te leggen. Initiatiefnemer van deze collectie was Jonkheer Sebastiaan van Namen van Eemnes, de toenmalige eigenaar van Zandhove. In het Pinetum vinden we naast mammoetbomen ook dennen, coniferen, sparren, watercypressen en taxusbomen.

Op landgoed Zandhove staan veel verschillende bomen, waaronder een verzameling naaldbomen. Een verhaal over waarom deze bomen naalden dragen, en bovenal over waarom bomen niet kunnen praten. Vroeger konden niet alleen de mensen en dieren, praten, maar ook de bomen. Waarom de bomen nu niet meer kunnen spreken, wordt uitgelegd in het volgende verhaal uit de digitale volksverhalenalmanak. De mensen hadden grote moeite met het feit dat de bomen konden praten. Als mensen met bijlen kwamen om de boom om te hakken, dan begon de boom vreselijk te klagen en te smeken, zodat je hart ervan brak. En de andere bomen klaagden en smeekten met hem mee. De mensen vroegen daarom aan de zon of hij de bomen hun spraak wilde afnemen. Maar de zon vond het prettig dat de bomen konden spreken, de zon luisterde graag als de bomen aan het zingen waren en daarom trok hij zich niets aan van wat de mensen vroegen. Het duurde echter niet lang of de zon werd zelf boos op de bomen. NAALDBOMEN ONTEVREDEN Toen de zon de bladeren aan de bomen had gegeven, waren ze allemaal tevreden, behalve de spar, de zilverspar en de den. Zij hadden naalden gekregen en dat beviel hen helemaal niet. Ze verloren in de herfst hun naalden, net als andere bomen hun blaadjes. De ontevreden spar, zilverspar en den gingen naar de zon en vroegen om bladeren, die geen enkel andere boom op de wereld heeft. De zon vervulde hun wens en gaf hen blaadjes van pure zijde. De spar, zilverspar en den waren trots op hun mooie blaadjes. Kort daarna werden ze door de regen helemaal doorweekt en bleef er niets over van de zijden blaadjes. Daarom gingen de spar, de zilverspar en de den voor de tweede maal naar de zon voor andere, betere bladeren. BLADEREN VAN KRISTAL De zon vervulde ook deze wens en ze kregen bladeren van zuiver kristal. De spar, de zilverspar en de den gingen tevreden terug en waren apetrots op hun bladeren van kristal. Maar kort daarna sloeg de wind hun kristallen bladeren stuk. De ontevreden naaldbomen wendden zich voor de derde maal naar de zon om andere betere bladeren te vragen. Dat was tegen het zere been van de zon, die erg boos werd op de ontevreden naaldbomen. Hij gaf ze hun naalden weer terug en stuurde ze terug naar de aarde. Eén ding heeft hij nog wel voor ze gedaan. Vanaf die tijd verliezen ze hun naalden niet meer in de winter, de regen doorweekt ze niet en de wind waait ze niet meer stuk. Maar de zon nam ook de spraak van alle bomen af. Hij was het met de mensen eens dat bomen niet moesten kunnen praten. Sinds die tijd kunnen de bomen niet meer spreken, alleen nog maar fluisteren en ruisen.

Na de rust lopen we via het bos naar "De Oude Mars richting het Gerenpad en vervolgens door het park langs de geluidswal waar de 15 km weer bij ons komt. Via de spoortunnel het Grenspad en Grenslaan waar ook de 10 km op de route komt, gaan we over de Hoge Spoorbrug. Via de Van Karnebeekstraat naar de Sassenpoorterbrug We gaan door het Park de Potgietersingel, ook wel de Suikerbult genoemd. We gaan door de steeg langs het Museum "De Fundatie"via een aantal stegen en het Grote Kerkplein met o.a. het
Zwolse Baletjeshuis naar de Ossenmarkt met De Peperbus daarna nog een klein stukje naar de finish.

Foto's van voorgaande jaren.

Ik ben er vaak niet bij in februari naar toch.

focus

Foto's

Impressie 11 februari 2017
Er waren weinig momenten om foto's te nemen toch een poging.

Peperbustochten 2013

foto1 Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde foto2 Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde foto3 Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde foto4 Copyright © 2013 - 2019, Jos ten Voorde


Foto's

Foto's Zaterdag

Foto's Zondag